Vaazlar

İstanbuldaki Kiliseler

All Saints Moda Kilisesi
Anadolu Protestan Kilisesi
Kadıköy Uluslararası Topluluğu
Istanbul Protestan Kilisesi Vakfı

Yaşam Kilisesi 

Yaşam Aile Kilisesi 

Ankara’daki Kiliseler

Mesih’in Kilisesi

Batıkent Bereket Kilisesi