Category: Uncategorized

Kutsal Hafta – Salı (7 Nİsan 2020)

Kutsal Hafta – Salı (7 Nisan 2020) İsa Mesih tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken başkahinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler ve İsa’nın öğretisini sorguladılar. Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları• Mezmur 118: 19-27• Mezmur 110• Luka 20 İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:1-26 İsa… Continue Reading “Kutsal Hafta – Salı (7 Nİsan 2020)”

İsa Mesİh’İn Yaşamı – Luka 19:28-48

DİRİlİş Bayramına Hazırlık – 6 Nİsan 2020

Pazartesi Günü – 6 Nisan 2020İsa Mesih tapınağın avlusuna girerek satıcıları kovmaya başladı. Yahudi din adamları bu hareket karşısında hoşnutsuz oldular ve ciddi rahatsızlık duydular. Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları • Yeşaya 56:1-8’i okuyun• Luka 19:41-48’i okuyun

DİrİLİş Bayramına Hazirlik – 5 Nİsan 2020

Palmiye Pazarı – 5 Nisan 2020 İsa Mesih’in sıpa üzerinde Yeruşalim’e girmesi. Onun gelmesiyle çok kutlama oldu. Diriliş Bayramına Hazırlık Okumalar• Zekeriya 9:9’u okuyun.• Luka 19:28-40’ı okuyun.

RAYDO mARANATA – Varliğim HARAP OLSA DA

Radyo Maranata – Kaldırım Ellerİm Sana

sAT7-tÜRK “hAK İhlallerİ İzleme Raporu 2019”

HRİstİyan İlahİlerİ – benİ sEVEN tANRI

korku, panİk ve karışıklık artmaktadır.

Bugünlerde korku, panik ve karışıklık artmaktadır. Tanrımız böyle degil, esenlik Tanrısı’dır (1 Kor. 14:33). Dikkatli olalım ama korkmayalım. Hazır olalım ama panik yapmayalım.

Radyo Maranata – Kalbİm Kavrulur