Kutsal Hafta – Salı (7 Nİsan 2020)


Kutsal Hafta – Salı (7 Nisan 2020)

İsa Mesih tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken başkahinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler ve İsa’nın öğretisini sorguladılar.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Mezmur 118: 19-27
• Mezmur 110
• Luka 20

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:1-26

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:27-47

DİRİlİş Bayramına Hazırlık – 6 Nİsan 2020

Pazartesi Günü – 6 Nisan 2020
İsa Mesih tapınağın avlusuna girerek satıcıları kovmaya başladı. Yahudi din adamları bu hareket karşısında hoşnutsuz oldular ve ciddi rahatsızlık duydular.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Yeşaya 56:1-8’i okuyun
• Luka 19:41-48’i okuyun

DİrİLİş Bayramına Hazirlik – 5 Nİsan 2020

Palmiye Pazarı – 5 Nisan 2020

İsa Mesih’in sıpa üzerinde Yeruşalim’e girmesi. Onun gelmesiyle çok kutlama oldu.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumalar
• Zekeriya 9:9’u okuyun.
• Luka 19:28-40’ı okuyun.