Salı Günü – 4 Nisan 2023

İsa Mesih tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken başkahinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler ve İsa’nın öğretisini sorguladılar.

* Luka 20’yi okuyun

*Luka 20:1-26

*Luka 20:27-47