Kutsal Kutsal Kutsal Allah // Sibel Üçal // Hristiyan İlahisi

“Görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu…Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı:
‘Her Şeye Egemen RAB,
Kutsal, kutsal, kutsaldır.
Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.'” Yeşaya 6:1, 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s