DİRİlİş Bayramına Hazırlık – 6 Nİsan 2020

Pazartesi Günü – 6 Nisan 2020
İsa Mesih tapınağın avlusuna girerek satıcıları kovmaya başladı. Yahudi din adamları bu hareket karşısında hoşnutsuz oldular ve ciddi rahatsızlık duydular.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Yeşaya 56:1-8’i okuyun
• Luka 19:41-48’i okuyun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s