Kutsal Hafta – Salı (7 Nİsan 2020)


Kutsal Hafta – Salı (7 Nisan 2020)

İsa Mesih tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken başkahinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler ve İsa’nın öğretisini sorguladılar.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Mezmur 118: 19-27
• Mezmur 110
• Luka 20

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:1-26

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:27-47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s