Neden Paskayla?

Neden geldi, neden öldü?

İsa, doğmayı seçen tek kişidir ve ölmeyi seçen az kişiden biridir. Gelişinin tüm sebebinin bizim için ölmek olduğunu söyledi. ‘Canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi,’ Mar.10:45.

İsa ‘bizim için’ öldüğünü söyledi. ‘Bizim için’ deyimi ‘bizim yerimize’ anlamına gelir. Bizi sevdiği ve yanlış yaptığımız her şeyin cezasını ödememizi istemediği için bunu yaptı. Çarmıhta etkili bir şekilde, ‘Bütün bunları kendi üzerime alacağım’ diyordu. Bunu sizin ve benim için yaptı. Siz ya da ben dünyadaki tek kişi olsaydık, bunu bizim için yine yapardı. Elçi Pavlus, O’nun için ‘beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’ demiştir, Gal.2:20. Fidye olarak hayatını vermesi, bize olan sevgisine dayanıyordu.

‘Fidye’ kelimesi köle pazarından gelmektedir. Merhametli biri, bir köle alıp serbest bırakabilirdi – ama önce fidye bedelinin ödenmesi gerekirdi. İsa bizi özgür bırakmak için, çarmıhtaki kanıyla fidye bedelini ödedi.

Neyden Özgürlük?

İsa, çarmıhtaki kanıyla bizi özgür bırakmak için fidye bedelini ödedi.

Suçluluktan Kurtulma

Kendimizi suçlu hissetsek de hissetmesek de, birçok kez kurallarını düşünce, söz ve eylemde çiğnediğimiz için Tanrı’nın önünde hepimiz suçluyuz. Birisi bir suç işlediğinde çekeceği bir ceza olduğu gibi, Tanrı’nın yasası çiğnendiğinde de çekilecek bir ceza vardır. ‘Günahın ücreti ölümdür’ (Ro.6:23).

Yaptığımız hataların sonucu ruhsal ölümdür – ebediyen Tanrı’yla ilişkimizin kesilmesi ve O’ndan uzak kalmamızdır. Hepimiz bu cezayı çekmeyi hak ederiz. Çarmıhta İsa, tamamen affedilmemiz ve suçluluğumuzun üzerimizden kaldırılabilmesi için bizim yerimize ceza çekti.

Bağımlılıktan Kurtulma

İsa, ‘günah işleyen herkes günahın kölesidir’ dedi, Yu.8:34. İsa bizi bu kölelikten kurtarmak için öldü. Çarmıhta, bu bağımlılığın gücü kırıldı. Zaman zaman düşebilmemize rağmen, İsa bizi özgür bıraktığında bu bağımlılığın gücü kesilmiştir.

Korkudan Kurtulma

“… İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı” (İbr.2:14-15). Bu sebeple, artık ölümden korkmamıza gerek yoktur.

Ölüm, İsa’nın özgür bıraktığı kişiler için son değildir. Daha ziyade, günahın varlığından bile kurtulacağımız cennete açılan kapıdır. İsa bizi ölüm korkusundan kurtardığında, bizi diğer tüm korkulardan da kurtarmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s