Tarİhİ Dİpnotları

Bu programları izlemenizi tavsiye ediyoruz!

“Tarihin Dipnotları”

Umut Kalesİ: Senİ Beklerİm

Umut Kalesi, sözlü videolar serisinde “Seni Beklerim” ilahisiyle devam ediyor. Onları takip edin!

Geyik Suları Nasıl Özlerse – 8 Dilde

“Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu.” Vahiy 7:9

Nİhaİ Hedef

hedefler-680x365Eğer gerçek sevgi gerçekten nihai hedefse, neye benzediğini ve ona nasıl ulaşabileceğimizi bilmek istemez miyiz? Soru aklımızdan geçebilir, gerçek sevgiyi tanıyabilir miyiz? Eğer Tanrı sevgiyse ve Tanrı O’nu sevmemizi emrederse, ve Tanrı, lütufla, kurtuluşumuzda Mesih aracılığıyla kalbimize sevgisini döktü, o zaman cevabın evet olduğu sonucuna varabiliriz- akla yatkın bir EVET! Bizlere gerçek sevgiyi bilme, gerçek sevgiye sahip olma, gerçek sevgide yaşama ve gerçek sevgiyi verme kapasitesi verildi. Eğer Tanrı’nın kendisi sevgiyse, o zaman O sadece bizim örneğimiz ve sevgimiz için standart değil, aynı zamanda O’nun kendisi de bizim kaynağımızdır. Ama bizim yolumuzda durabilecek engeller var mı? İnançsızlık? Acı? İhanet? Güvensizlik? Duygusuzluk? Kariyer? Ev? Popülerlik? Korku? Değersizlik? Başarısızlık? İşteyken, evdeyken, araba sürerken bunu bugün düşünün. . . sonra duada Rab’be yönelin ve keşfettiklerinizi paylaşın. Eğer bir şey yolunuzda duruyormuş gibi hissetmiyorsanız, ama olmak istediğiniz kadar yakın olmadığınızı hissediyorsanız, bunu da Rab’le paylaşın.

Sevgİye Özlem

Placeholder ImageFarkında olalım veya olmayalım tüm kalbimiz sevgiye özlem duymaktadır. Biz tam anlamıyla sevmek için yaratıldık. Tanrı sevgidir. Tanrı’nın gerçek sevgisini bilmek ister misiniz? O zaman, bunun karşılığında O’nu, tüm kalbinizle, ruhunuzla, aklınızla ve gücünüzle gerçekten sevmeyi istiyor musunuz?

Ama gerçek sevgi nedir? Başlı başına bu kelimenin birçok anlamı vardır. Tek nefeste, “Ben kahve severim. Eşimi seviyorum. İsa’yı seviyorum.” diyebiliriz. Asıl sevginin gerçekte ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Neye benzemektedir? Nasıl hissettirmektedir? Gerçekten önemli midir?

Gerçek servgi bir his, bir duygu, bir misyon veya bir doktrinden daha fazlasıdır. Gerçek sevgi, bir başkasının mutluluğu için gerçek bir arzudur. Tanrı’ya şan getiren gerçek aşk, yaşamın ve kilisenin varlığının amacıdır.

Bazıları, misyonların kilisenin nihai amacı olduğunu söyleyecektir: “Kilise’nin yüce görevi dünyaya müjdelemektir. Kilisenin görevi misyonlardır ”(Oswald J. Smith).

Diğerleri ise ibadet olduğunu söyleyecektir: “Misyonlar kilisenin nihai amacı değildir. Tapınmadır. Görevler var çünkü tapınma yok. Misyonlar nihai değil, tapınmalar nihaidir, çünkü Tanrı nihaidir, insan değil. Bu çağ bittiğinde ve geri kalan milyonlarca insan Tanrı’nın tahtının önünde yüzüstü kapandıklarında, görevler artık olmayacak. Bu geçici bir ihtiyaçtır. Ama ibadet sonsuza kadar sürer ”(John Piper).

Size bu sevginin nihai olduğunu ve misyonların ve ibadetlerin bu sevginin doğal sonuçları olduğunu ileri sürüyorum. Tanrı, halkına O’nu bütün kalbiyle, ruhuyla ve gücüyle sevmelerini emreder. İsa bunu ilk ve en büyük buyruğun Rabbimizi TÜM kalbimizle, TÜM ruhumuzla, TÜM aklımılaı ve TÜM gücümüzle TÜMÜ’ünü sevmemiz olduğunu söyleyerek pekiştirir. TÜM’ün anlamı HERŞEYİMİZLE’dir. Daha sonra, tüm insanların bizi birbirimize olan sevgimizle Onun O’nun öğrencileri olduğumuzu bileceklerini söyler. Daha sonra Pavlus, Korintlilere yazdığı mektubunda, iman, umut ve sevginin kalıcı olduğunu açıklar; ancak bunların en büyüğü sevgidir der. Tanrıya, İsa’ya ve Pavlus’a göre sevgi bizim ve dolayısıyla kilisenin nihai hedefi gibi görünüyor.

Rahİp Brunson, “Yüreğİmİz Türkİye’de Kaldı.”

Rahip Brunson VOA Türkçe’ye Konuştu: ‘Yüreğimiz Türkiye’de Kaldı.’