Hrİstİyan İlahİsİ – Sonsuza Dek

Kiliselerimiz geçici olarak boş olabilir, ancak mezar sonsuza kadar boştur. O dirildi!

Sonsuza dek görkemlidir
Sonsuza dek yüceltilmiş
Sonsuza dek diridir
O yaşıyor, O yaşıyor!

Rab’be haleluya, Rab’be haleluya
Rab’be haleluya, Kuzu zaferlidir!

Dİrİlİş Bayramınız Kutlu Olsun – 12 Nİsan 2020

Diriliş Bayramınız Kutlu Olsun – 12 Nisan 2020
İsa Mesih’i takip eden bazı kadınlar, Mesih İsa’nın mezarına gitti ama mezar boştu. Amin; Haleluya; Rab’bin adına övgüler olsun.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
•Yeşaya 52: 7-10’u okuyun
•Luke 24’ü okuyun

Kutsal Cuma – İsa Mesİh’İN ÖLÜMÜ

Kutsal Cuma – 10 Nisan 2020
İsa Mesih Yüksek Kurul’un ve Pilatus’un önünde…İsa Mesih çarmıha geriliyor, ölüyor ve gömülüyor.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
-Mezmur 22: 1-18’i okuyun
-Luka 22: 66-71 ve Luka 23: 1-56’yı okuyun

Kutsal Hafta – Salı (7 Nİsan 2020)


Kutsal Hafta – Salı (7 Nisan 2020)

İsa Mesih tapınakta halka öğretip Müjde’yi duyururken başkahinler ve din bilginleri, ileri gelenlerle birlikte çıkageldiler ve İsa’nın öğretisini sorguladılar.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Mezmur 118: 19-27
• Mezmur 110
• Luka 20

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:1-26

İsa Mesih’in Yaşamı – Luka 20:27-47