İlahi: Dirildin!

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 1 Kor. 15:3-4
https://www.youtube.com/watch?v=sR-p-q-4Y4M

İsa Dirildi!

İsa’nın Çarmıh Gerİlmesİ

Bugün İsa Mesih bizim için öldü.

Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
Luka 19:10

İsa’nın Çarmıh Gerilmesi