Uyanış Genclİğİ: Tanıtım Fİlmİ

UG İstanbul – 06.10.2018 Tanıtım Filmi

Umut Kalesİ: Kartal Gİbİ

Işıl – Kartal Gibi – Hristiyan İlahisi

Bu ilahiyi dinleyin! Ve Umut Kalesini takip etmeyi unutmayın!

Mİras Dergİsİ: 28. Sayı Çıktı…

Buraya Tıklayın!Miras.jpg

Hrİstİyan İlahİsİ: Görkemlİ Gün

Yaşam Kilisesi İstanbul’dan İlahiler
“Görkemli Gün”
Onları takip edin!

Nasıl Hrİstİyan Oldum?

Adana Kilisesi – Nasıl Hristiyan Oldum?

İsa Mesİh’İn Duası

“Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. 2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin…”

SAT-7 Türk Haber

“Çin’in En Büyük Protestan Kilisesi Kapatıldı.”
Church

Boşluk

Yeni bir videomuz var!

 

Tanrı’nın Armağanı

Amin ve Amin!

“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır.”
Efesliler 2:8

İsa’yİ İzlemek İster Mİsİnİz?

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.” Elçi Pavlos

İsa’yı izlemek ister misiniz? Bize mesaj gönderin.

Hrİstİyan İlahİsİ – Ne İyİsİn

Çok güzel olmuş! Tanrı’ya Şükürler Olsun!
Buraya Tıklayın ve Onları Takip Edin.