DİRİlİş Bayramına Hazırlık – 6 Nİsan 2020

Pazartesi Günü – 6 Nisan 2020
İsa Mesih tapınağın avlusuna girerek satıcıları kovmaya başladı. Yahudi din adamları bu hareket karşısında hoşnutsuz oldular ve ciddi rahatsızlık duydular.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumaları
• Yeşaya 56:1-8’i okuyun
• Luka 19:41-48’i okuyun

DİrİLİş Bayramına Hazirlik – 5 Nİsan 2020

Palmiye Pazarı – 5 Nisan 2020

İsa Mesih’in sıpa üzerinde Yeruşalim’e girmesi. Onun gelmesiyle çok kutlama oldu.

Diriliş Bayramına Hazırlık Okumalar
• Zekeriya 9:9’u okuyun.
• Luka 19:28-40’ı okuyun.

korku, panİk ve karışıklık artmaktadır.

Bugünlerde korku, panik ve karışıklık artmaktadır. Tanrımız böyle degil, esenlik Tanrısı’dır (1 Kor. 14:33). Dikkatli olalım ama korkmayalım. Hazır olalım ama panik yapmayalım.